Düşük Akım ve Aralıklı Perfüzyon
 

Düşük Akım ve Aralıklı Perfüzyon metoduyla beynin perfüzyonu sağlanabilir. Böylece hücre içi yüksek enerji substratları korunabilir, anaerobik (oksijensiz) glikoliz ve hücre-içi asidoz önlenebilir bunun sonucu olarak da iskemiye tolerans artabilir. Yüksek enerji moleküllerinin devamlı monitirizasyonu hayvanlarda metabolik hemostazı devam ettirmek için gerekli minimal perfüzyon akım’ın(flow) 15 C°’de 10ml/kg/ dakika (Total akım’ın ( flow) % 8 ine karşılık gelmektedir) olduğunu göstermiştir.Düşük akım perfüzyon stratejisi uygulandığı zaman juguler venöz saturasyon ve serebral oksijen durumu yakın takibe alınmalıdır. Venöz saturasyondaki sürekli bir düşüş ve near-infrared spektroskopi ile tespit edilen serebral oksihemoglobindeki bir azalma yetersiz beyin perfüzyonunun tam bir işaretleridir.

Beynin aralıklı perfüzyonu sirkülatör arrest sonrası normal serebral metabolizma ve perfüzyonun hızla tesis edilmesine ve daha düşük laktat üretimine neden olur. Kısa iskemi periyodları sonrası(Her 20 dakika sonrası 18 °C’de) aralıklı perfüzyonun sağlanmasının metobolik hemostazı devam ettirdiği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. İskemik periyodun 30 dakikaya uzatılması laktat üretiminde orta şiddette bir artışa ve bunun sonucu beynin oksijen alımında bir bozulmaya yol açmaktadır.


 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion