Hemokonsantratörler
 

Hemofiltrasyon/Ultrafiltrasyon

Hemokonsantratörler oksijenatörler gibi yarıgeçirgen birçok membran(genellikle hollow fibre) içerirler. Bu membranlar suyu, elektrolitleri (K+ gibi) ve 20kD’a kadar olan molekülleri kandan uzaklaştırırlar. Hemokonsantratörler ana perfüzyon dolaşımının arteryal,venöz ya da reservuar kısmına yerleştirilebilirler. Fakat etkili bir sıvı eliminasyonu için kan kompartımanında yüksek basınç’a ihtiyaç duyarlar. Ateryel hatta bağlanmazlarsa ayrı bir roller pompa gerekir. Filtrasyonu kolaylaştırmak için hemofiltrelere suction uygulanabilir. 500 ml/dakika bir akım hızıyla 180 ml/dakika sıvı uzaklaştırılabilir. Hemokonsantratörler sentrifugal hücre yıkayıcılarıyla (ototransfüzyon) karşılaştırıldığında plazma proteinleri ve trombositleri korurlar ve diüretiklere göre K+(potasyum) konsantrasyonlarının daha iyi kontrolünü sağlarlar.


 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion