Hipotermi

Hipotermi
 

1950 yılında Bigelow ve arkadaşları hipotermik hayvanların inflow oklüzyona normotermiye göre daha fazla tolerans gösterdiklerini ortaya koymuşlardır.Bu çalışmalar sonrası 1953 yılında Lewis ve Taufic yüzeyel soğutma metoduyla 28C° ‘ye soguttukları 5yaşındaki bir çocukta inflow oklüzyonu uygulayarak 5,5 dakika içinde başarıyla ASD onarımı yapmışlardır.1958 yılında Sealy ve arkadaşları kardiyopulmoner bypass dolaşımı ile beraber hipotermiyi kullanarak intrakardiyak tamir yapmışlardır.

Kardiyopulmoner Bypass’da hipoterminin kullanılmasının temel nedeni organ korunması ve güvenlik marjini sağlamaktır.Hipotermi koruyucu etkisini çoklu mekanizma ile oluşturur.En önemli mekanizma metabolik hızın ve oksijen tüketiminin azalmasıdır.Hipotermi aynı zamanda yüksek enerjili fosfat depolarını muhafaza eder ve santral sinir sistemi korumasında çok önemli olan uyarıcı nörotransmiter salınımını azaltır.

DHCA (Deep Hypothermic Circulatory Arrest) Derin Hipotermik Sirkulatör Arresti DHCA Aortik Ark’ı içeren operasyonlar ve kompleks konjenital kardiyak malformasyonların cerrahi tedavisinde son 50 yıldır kullanılmaktadır. DHCA kansız bir operasyon sahası sağlayarak cerraha kesin anotomik rekontriksüyon yapmasını sağlar. Hipotermi kan dolaşımı azaldığında santral sinir sisteminde oluşabilecek iskemik hasarı azaltmada ya da önlemede en etkili önlemlerden biridir. Santral sinir sisteminin yüksek metabolik hızı ve sınırlı enerji depoları iskemiye karşı korumasız kalmasına neden olur. Beyin vücudun total oksijen tüketiminin %20’sini kullanır. Enerjisinin %40’nı hücresel bütünlüğün korunmasında,%60’nı da sinir impulslarının iletilmesinde kullanır. Santral sinir sistemi enerjisini aerobik glikoliz yoluyla elde eder. Bu nedenle oksijen yada glikozun dokular tarafından alınımı serebral metabolik hızın güvenli bir parametresidir. Oksijen ve Glikoz tüketimini kullanarak hayvanlarda yapılan çalışmalarda hipotermiye bağlı olarak beynin metabolik hızında düşme olduğu gösterilmiştir.
 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion