Hipotermi’de pH Stratejisi
 

Hipotermide kan gazlarının takibinde iki strateji mümkündür. Alpha-stat metodu ( sürüngenlerde hakim olan mekanizma) ve Ph-stat metodu(kış uykusuna yatan hayvanlarda hakim olan mekanizma). Alpha-stat 37 °C’e tekrar ısıtılan kandaki normal pH ve kan gazlarının (Ph 7.40, Pc02 40mmHg) sürdürülmesini amaçlar.In Vivo Hipotermik kan alkalik ve hipokapniktir. Ph-stat metodu hipotermik kanda in vivo normal değerlerin sürdürülmesini amaçlar. 37 °C’e ısıtıldığında kan asidotik ve hiperkapnik olur. Alpha-stat metodunun kullanımı beyin perfüzyonunun otoregülasyonunu korur ve hücresel enzim aktivitesini optimize eder. Kanın alkalozundan dolayı oksihemoglobin disosiasyon eğrisi sağa kayar buda hemoglobinin oksijene ilgisinin artması anlamına gelir, hipotermi etkisiyle daha da sağa kayan oksihemoglobin nedeniyle hemoglobin molekülü tarafından taşınan oksijenin dokular tarafından elde edilebilirliği önemli ölçüde azalır. Çok düşük sıcaklıklarda dokuların en önemli oksijen kaynağını kanda çözünmüş haldeki oksijen karşılar.

pH stat stratejisi yüksek CO2 seviyesi nedeniyle serebral damarların devamlı güçlü bir dilatasyonuna sebeb olur. Beyin perfüzyonunun otoregülasyonu kaybolur ve serebral kan akımı oldukça artar. Beyin ve kan arasındaki sıcaklığın dengeye gelme süresi kısalarak hızlı ve homejen bir beyin soğuması olur. Hiperkapni oksihemoglobin disosiasyon eğrisinin sola kaymasına neden olur bu durum dokular için artmış bir oksijen mevcudiyetini doğurur.


Şekil. Oksijen Disosiasyon Eğrisi
 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion