İskemik Nörolojik Hasarı Önleme Yöntemleri
 

Sirkülatör arrestte beynin seleftik perfüzyonu koruyucu önlemlerden biri olarak ortaya çıkmıştır. İskemik periyodun 20 dakikayı aşmayacak durumlarda 25C°’e soğumak yeterli olabilir. Böylece sistemik soğutma daha az yapılarak kardiyopulmoner bypass’ın süresi kısaltılabilir.İskemik periyodun 40 dakikayı aşacağı ameliyatlarda 18C° ve daha düşük dereceye soğutmak sadece beynin değil spinal kord ve abdominal organların korunmasında en güvenli metod olmaya devam etmektedir.


Şekil. Beynin iskemik hasarını azaltmak için perfüzyon tekniği. Sol common karotid arter ve innominate’in selektif kanülasyonuyla yapılan bilateral antegrad serebral perfüzyon.Süperior Vena Kava yoluyla retrograd serebral perfüzyon. Sağ subklavyen arter kanülasyonu ile yapılan bölgesel serebral perfüzyon.

Antegrad Serebral Perfüzyon

İnnominate arter (yada daha distaline sağ common karotid arterine) ve sol common karotid artere takılan kanül aracılığı ile yapılan antegrad beyin perfüzyonu beynin en fizyolojik ve etkili perfüzyonunu sağlar.Perfüzat sıcaklığı 18C°’ye ayarlanır, akım 10-20ml/kg/dakika ,sağ radial arterdeki basınç 40-50mmHg olacak şekilde ayarlanır.Bu perfüzyon metodu Özellikle serebral fonksiyonun iyileşmesiyle ilgili klinik sonuçlara olumlu yansımıştır.


Şekil. Beyin İskemik hasarını azaltmak için perfüzyon tekniği.Ardışık bilateral antegrad beyin perfüzyonu.Beynin bilateral perfüzyonunun hızlı tesis edilmesine imkan veren çok kollu greft dalı sol common karotid artere başlangıçta birleştirilir.Diğer anaztomoz bundan sonra yapılır.Greft boyunca sağ subclavian arter perfüzyonu sağ radial arter aracılığıyla perfüzyon basınç monitirizasyonuna imkan tanır.

RETROGRAD SEREBRAL PERFÜZYON


İnsan beyninin korunmasındaki retrograd perfüzyonun değeri halen tam olarak anlaşılamamıştır.Yapılan klinik ve deneysel çalışmalar çelişkili sonuçlar vermiştir.Retrograde serebral perfüzyon metodu beynin korunmasına birkaç açıdan katkıda bulunur.1-Embolik materyalin serebral sirkülasyondan uzaklaştırılması.2-Serebral metobolizmayı desteklemek için yeterli serebral akımı sağlamak.3-Serebral hipotermiyi devam ettirmek.Bununla beraber bu metodun (RCP) serebral ödeme sebeb olarak nörolojik durumu kötüleştirdiğine dair kanıtlarda vardır. 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion