Kardiyopulmoner Bypass Başlangıç, Devam ve Sonlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 

Kardiyopulmoner bypass (CPB) başladığında bazı gözlemlerin yapılması önemlidir. Bunları sıralayacak olursak (CPB başlangıcından iki dakika sonra): İstenen (belirlenen) akım (flow)’da yeterli venöz dönüş var mı ? Arteryel hat (line) basıncı kabul edilebilir sınırda mı ? Arteryel kanın oksijenasyonu yeterli mi ? Sistemik arteryel basınç kabul edilebilir sınırda mı ? Sistemik venöz basınç kabul edilebilir sınırda mı ? Kalp yeteri kadar dekomprese oldu mu ?
Bu parametrelerde bir sorun yoksa akciğer ventilasyonu kapatılabilir, soğutma başlayabilir ve kross klemp konularak kardiyopleji verilir.

CPB süresince kan akım oranı 35-37°C’e arasında, % 25 hematokritte 2.4 Lt/dakika/m2 dir.Hipotermi oksijen tüketim oranını azalttığından yapılan çalışmalarda daha düşük sıcaklıklarda en azından maksimal oksijen tüketiminin % 85 ’ine müsade edecek akım seviyelerine düşmek güvenli olacaktır. Bu 30°C için yaklaşık olarak 1.8Lt/dakika/m2, 25°C için 1.6 Lt/dakika/m2 ve 18C° için 1.0 Lt/dakika/m2 olarak tavsiye edilmiştir.

Sistemik arteryel basınç’ın 50-60 mm Hg ve normal sistemik akımın sağlandığı durumlarda serebral kan akımının sistemik kan akımının normalden az olduğu durumlarda bile korunduğu bilimsel yayınlarda bildirilmektedir.Ancak total sistemik kan akımının normalden az olması diğer önemli organlara giden kan akımını azaltacağıda akılda tutulmalıdır.
Vasküler hastalığı olan yaşlı hastalarda ortalama arteryel basıncın 37°C’de 70mmHg düzeyinde tutulması önerilmektedir.Bunun yanında daha yüksek basınç kalbe ve akciğerlere giden kolleteral akımı arttırıp operasyon bölgesinin kanlanmasına neden olacağından bu durumdan kaçınılmalıdır.

Kardiyopulmoner Bypass’da ideal hematokrit konusunda tam bir görüş birliği yoktur.Bununla beraber %25-30 Hct değerleri yaygın olarak kabul görmektedir.

Tam bir arterial oksijenasyon için PaO2 150 mmHg’nın üzerinde olmalıdır.200mmHg’nın üzerindeki arteryel oksijen değerlerinin zararlı olduğu konusunda bir görüş birliği yoktur.

Kardiyopulmoner Bypass’ı sonlandırmadan önce hasta 34-36C°’ye ısıtılmalı,kardiyak ritim izlenmeli,hematokrit,kan gazları, asit baz dengesi ve plazma elektrolitleri gözden geçirilmeli,eğer kalp boşlukları açılmışsa TEE(Transözefagal ekokardiyografi)ile kalbin içinde kalan havalar belirlenerek elimine edilmelidir.Hazırlıklar tamamlanınca Cerrah ve Aneztezi dokturuyla birlikte perfüzyonist perfüzyonu sonlandırmalıdır.


 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion