Miyokardiyal Koruma
 

Miyokard’ın korunması terimi kalp cerrahisi sırasında ve sonrasında oluşan postiskemik miyokardiyal disfonksiyonu önlemek ya da azaltmak için kullanılan metodları ve stratejileri ifade eder.

Kardiyopleji Teknikleri:
Kardiyopleji solusyonları kalbi hızlı bir şekilde diastolde durdurmak için çeşitli kimyasal ajanlar içerirler ve iskemi-reperfüzyon hasarına karşı güvenli bir koruma sağlarlar.Genel olarak kristaloid ve kan kardiyoplejisi olarak iki tip kardiyopleji solüsyonu vardır ve genellikle hipotermik olarak verilirler. Kardiyopleji solüsyonu perfüzyonist tarafından verilirken akım miktarı, basınç ve sıcaklığı kontrol edilmelidir. Akım oranı ayarlanarak kardiyopleji verirken aort kökünde oluşan basınç kontrol edilebilir. Kardiyopleji solüsyonu direkt olarak koroner ostia’ya veya retrograd olarak koroner sinüs’e verilirken basınçları kontrol etmek, aşırı yüksek basınç’tan oluşacak doku hasarını önlemek ve uygun kanül yerleşimininden emin olmak açısından önemlidir.Retrograd kardiyopleji verirken koroner sinüs basıncı 50mm Hg’ı geçmemelidir.


 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion