Soğutma ve Tekrar Isıtma
 

Kan ve Dokular arasındaki sıcaklık dengesini elde etmek için gerekli süre bir yandan sıcaklık gradientine diğer taraftan dokulardaki kan akımına ve dokuya özgü sıcaklık katsayısının değişimine bağlıdır.Çok kısa sürelerde yapılan soğutma ve tekrar ısıtma organlar arasında hatta organ içinde bile sıcaklık farklılıklarına neden olur.Düşük hızda soğutma ya da ısıtma ve yüksek kan akımı vücut sıcaklığında homejen değişikliği sağlayan iki önemli faktördür.

Hipotermide oksihemoglobin eğrisinin sağa kayması oksijenin kullanılabilirliğini azaltır. Bununla beraber aynı zamanda metabolik hızdaki düşüş oksijen ihtiyacı ve kullanılabilirliği arasındaki uygun dengeyi muhafaza eder. Hızlı soğutmada oksijenin hemoglobine ilgisi keskin bir şekilde artarken doku sıcaklığı kanın bu sıcaklığı ile denge halinde olmayabilir. Bu etki kanın aynı zamanda kardiyopulmoner bypass prime solusyonun neden olduğu dilusyon ile birleşince geçici olarak yetersiz oksijen kullanım durumuna neden olabilir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda aşırı hemodilüsyon ile beraber yapılan hızlandırılmış soğutma sirkülatör arresti tesis etmeden önce hücre asidozu oluşumuna ve enerji moleküllerinin dengesiz tüketimine neden olduğuna göstermiştir.Yapılan başka bir çalışma hipotermiyle azalan oksijen kullanılabilirliğini hemoglobin konsantrasyonunun arttırarak dengelendiğini ortaya koymuştur. Bulgular soğutmanın yavaş bir şekilde ve yeterli hematorit seviyesiyle yapılması gerektiğini göstermektedir.

Tekrar ısıtma en kritik zaman periyodunu temsil eder. Bu süredeki serebral hücrelere herhangi extra bir zarar kalıcı hasara ve ölüme zemin hazırlayabilir. Isıtmada perfüzatın sıcaklığı dikkatlice ayarlanmalıdır. Sirkülatör arrest sonrası hipertermi serebral aktiviteyi kötüleştirir ve hücresel metobolizmayı bozar.Isınma süresinde beyin sıcaklığının nazofarenks sıcaklığına göre 2-3C° farklı olabileceği daima akılda tutulmalıdır. Beynin optimal iyileşmesi için hafif hipoterminin faydalı olacağı göz önünde tutularak perfüzat sıcaklığının 37C°’yi geçmemesine dikkat edilmelidir. Beynin elektriksel hiperaktivitesi önlenemeyen yıkıcı reaksiyonları tetikliyebilir. 
 
İletişim

Merkez: Korkut Reis Mah. İlkiz Sk. No: 18/9 Sıhhıye / ANKARA

Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Ali ÇOBAN
Telefon: 0 532 219 75 88

 

tümü için »

The European Board of Cardiovascular Perfusion
American Board of Cardivascular Perfusion
The American Academy of Cardiovascular Perfusion